وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مسعود اسلامی مهر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت تخصصی در دیوان عدالت اداری

موبایل: 09121932428

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

کسر حقوق و فوق‏العاده شغل - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، کسر حقوق، کسر فوق‏العاده شغل، حقوق، فوق‏العاده شغل

مرجع صدور: شعبه 22 دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف اجرای رأی مشعر بر کسر حقوق و فوق‏العاده شغل، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‏باشد.

مستندات ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902201767

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص درخواست آقای (م. ع.) … به خواسته دستور موقت نسبت به رأی شماره … مبنی بر کسر حقوق و فوق‏العاده شغل به میزان یک سوم به مدت یک سال با توجه به اینکه لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عـدالت اداری مصوب 1385، احراز جامع شرایط فوریت، ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده می‏باشد و مستفاد از محتویات پرونده به‏خصوص مدارک استنادی شاکی، شرایط مارالذکر در این‏خصوص جـامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی‏باشد، فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می‏گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

عرفان ـ برومند ـ فرزد