دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

مقید بودن صلاحیت صدور پروانه - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی، صلاحیت تشخیصی، صدور پروانه کسب، اصل 22 قانون اساسی، اصل 28 قانون اساسی

مرجع صدور: شعبه 5دیوان عدالت اداری

چکیده: صلاحیت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در موافقت با صدور پروانه کسب، مطلق نبوده و مقید به حدود قانونی از جمله اصول 22 و 28 قانون اساسی است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 5/91/553

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

گرچه حسب بند 11 ماده 3 آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده 12 نظام صنفی 1382 کشور موافقت اداره اماکن از شروط تحصیل پروانه کسب بوده نظر به اینکه اولاً اختیارات اداره اماکن به‏صورت مطلق نبوده بلکه در حدود مقررات قانونی مجاز به اظهارنظر می‏باشند . ثانیاً طرف شکایت هیچگونه مدرک و اسناد و ادله ای که دلالت بر عدم صلاحیت فعالیت کسبی شاکی باشد ارائه ننموده است. ثالثاً طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی شغل اشخاص از تعرض مصون است و حسب اصل بیست و هشتم قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند ، بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اعلام موافقت کسبی شاکی صادر و اعلام می‏گردد . رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

فرح پور – محمدی