سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

عدم صلاحیت رسیدگی به اثبات تولیت و قراردادهای موقوفه - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، اثبات تولیت، اجاره موقوفه، دعوای ترافعی، صلاحیت محاکم عمومی

مرجع صدور: شعبه 1دیوان عدالت اداری

چکیده: رسیدگی به اثبات تولیت و اختلافات مربوط به قراردادهای اجاره موقوفه خارج از صلاحیت دیوان است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 1/901647

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته: نامبرده به همراه برادرش مرحوم (م .الف.) متولی موقوفه مرحوم الف بوده است که اداره طرف شکایت نامبرده را بعنوان متولی اعلام نکرده و ضمن اینکه سند اجاره موقوفه را به نام برادرش ثبت کرده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده که با توجه به بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه اثبات تولیت و اعتراض به تنظیم قرارداد اجاره و تقاضای ابطال آن از مصادیق دعاوی حقوقی تلقی می‏گردند که خارج از مصادیق مذکور و در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است بنابراین صرف نظر از عدم وصول پاسخ از اداره طرف شکایت با رعایت ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری شکایت قابل استماع و رسیدگی در این مرجع تشخیص نگردیده و قرار رد آن صادر و اعلام می‏گردد، رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

مؤمنی – مولابیگی