وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

الزام راهنمایی و رانندگی ناجا به صدور گواهینامه - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: صدور گواهی‎نامه، راهنمایی و رانندگی ناجا، گواهی‎نامه موتورسیکلت، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیین‎نامه صدور انواع گواهی‎نامه‎های رانندگی

مرجع صدور: شعبه 6دیوان عدالت اداری

چکیده: الزام راهنمایی و رانندگی ناجا به صدور گواهی‎نامه در مهلتی خاص پس از قبولی در آزمون، فاقد مبنای قانونی است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 6/91/246

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص شکایت نامبرده که اعلام داشته اینجانب در تاریخ 25/2/90 در رانندگی موتور سیکلت قبول شدم و در صدور گواهینامه تأخیر نموده تا آنکه در تاریخ 2/5/90 تصادف کردم و همین تأخیر در صدور گواهینامه موجب تضییع حقوق بنده شد درخواست صدور گواهینامه ظرف یک هفته قبولی در آزمایش مورد استدعاست. توجهاً به محتوای پرونده نظر به اینکه شاکی گرچه در تاریخ 25/2/90 در آزمایش رانندگی موتورسیکلت قبول گردیده اما قبل از دریافت گواهینامه حق رانندگی را قانوناً نداشت و در تاریخ 29/5/90 برای نامبرده گواهینامه صادر گردیده است و خواسته شاکی مبنی بر الزام خوانده به صدور گواهینامه قبولی رانندگی را ظرف یک هفته پس از قبول شدن در رانندگی فاقد وجاهت قانونی است مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

متین – بشارتی فر