سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

عدم صلاحیت رسیدگی به شکایات از شرکت‏های توزیع نیروی برق - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، شرکت‏های توزیع نیروی برق استان‏ها، شرکت غیردولتی، عدم صلاحیت دیوان، محاکم عمومی دادگستری

مرجع صدور: شعبه8دیوان عدالت اداری

چکیده: رسیدگی به شکایات از شرکت‏های توزیع نیروی برق به دلیل غیردولتی بودن آنها خارج از صلاحیت دیوان است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 8/910235

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

آقای (د. ج.) به وکالت از طرف شکایت یاد شده دادخواستی

به‏خواسته تصدیق ورود خسارت به طرفیت شبکه برق شهرستان میانه تقدیم و تقاضای رسیدگی می‏نماید. با عنایت به بند 2 ماده واحده اصلاحی 28/3/1385 قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استان‏ها نگهداری و بهره برداری از تأسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیردولتی عمل می‏کنند و به موجب تبصره 3 بند 4 قانون موصوف دارائیها، حقوق ، بدهیها ، تعهدات و حقوق عمومی مربوطه به بخش توزیع و نیروی انسانی مربوطه از شرکتهای برق منطقه ای به شرکتهای توزیع نیروی برق استان‏ها منتقل می‏شود . با توجه به مراتب مذکور شرکت یاد شده از مؤسسات مذکور در بندهای (1) و (2) ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و رسیدگی به اعتراض و شکایات اشخاص به طرفیت شرکتهای غیردولتی به استناد اصل 159 قانون اساسی قابل رسیدگی در مراجع قضائی دادگستری است که مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات می‏باشد بناءً علیهذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگستری شهرستان میانه (آذربایجان شرقی) صادر و اعلام می‏دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری – مستشارشعبه

عاشوری – سعادت