وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

عدم تعلق حق بیمه به اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: بیمه تامین اجتماعی، جمعیت هلال احمر، کارگر، حق بیمه، عضو داوطلب، خدمت افتخاری، قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر

مرجع صدور: شعبه 12دیوان عدالت اداری

چکیده: اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر، کارگر یا کارمند نبوده و حق بیمه به آنها تعلق نمی‏گیرد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 12/90327

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

جمعیت هلال احمر شهرستان ارومیه اعلام کرده است شاکیه اساساً کارگر و یا حقوق بگیر هلال احمر نبوده بلکه ایشان از اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر بوده است. باتوجه به محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و علی‏هذا حکم به رد آن صادر واعلام می نماید .این رأی به‏استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/85 قطعی است.

رئیس شعبه 12 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

محمدی – مهدی لی