وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

دستور موقت مبنی بر الزام به اجازه ثبتنام در آزمون دستیاری فوق تخصص وزارت بهداشت - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، آزمون دوره دستیاری فوق‎ تخصص، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، الزام به ثبت‎نام

مرجع صدور: شعبه 1دیوان عدالت اداری

چکیده: الزام به اجازه ثبت‎نام در آزمون دوره دستیاری فوق تخصص وزارت بهداشت با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 90/1/911234

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه عدم اجازه ثبت نام در آزمون ورودی دوره دستیاری فوق‎ تخصصی موجب ورود خسارت به شاکی می‏گردد به نحوی‏که جبران آن در آینده متعسر خواهد بود . ضرورت و فوریت دستور موقت محرز است لذا به تجویز ماده 15 ق . د. ع . ا دستورموقت در حد اجازه ثبت نام در آزمون ورودی دوره دستیاری فوق تخصصی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‏گردد بدیهی دستور موقت صادره در ماهیت امر ایجاد حقی نفیاً یا اثباتاً نمی نماید.

دادرس شعبه 1دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

مومنی – مولابیگی