دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

عدم صلاحیت رسیدگی به شکایت از نحوه مصاحبه کانون مشاوران حقوقی قوه قضائیه - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، مصاحبه شفاهی، کانون مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، عدم صلاحیت، هیأت اجرایی کانون مشاوران حقوقی قوه قضائیه، هیأت‏ رسیدگی به تخلفات اداری

مرجع صدور: شعبه 23 دیوان عدالت اداری

چکیده: نظر به اینکه پذیرش یا عدم پذیرش مرحله مصاحبه از تصمیمات هیأت اجرائی نبوده، اعتراض به عملکرد کانون مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در خصوص مصاحبه حضوری خارج از صلاحیت دیوان است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 23/89/664

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با عنایت به اینکه آقای( ح. ن.) فرزند (ح.) در دادخواست تقدیمی علیه هیأت اجرایی مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه نسبت به نتایج مصاحبه حضوری و نحوه عملکرد در خصوص مصاحبه معترض بوده و تقاضای الزام خوانده به اعاده حقوق تضییع شده را مطرح نموده است و مدعی است: در مصاحبه اولاً به همه سوالات پاسخ داده است. ثانیاً به جای مصاحبه انفرادی به صورت پنج نفره و همزمان مصاحبه انجام می شد و مصاحبه گر به جای هیأت به صورت یک نفره مصاحبه را انجام می داد . ثالثاً با گذشت بیش از دو ماه با اعلام ساعت مصاحبه برای ساعت 9 صبح ، ساعت 4 بعد از ظهر همان روز انجام شد بدون آنکه پس از ورود به محل مصاحبه حق خروج داشته باشیم در پایان کل مصاحبه برای 5 نفر بیشتر از سی و پنج دقیقه نشد یعنی برای هر دو نفر حدود 5 دقیقه و مصاحبه گر بیشتر به کار خود مشغول بود ( تلفن زدن یا پاسخ تلفن دادن) لذا تقاضای رسیدگی دارم ، خوانده در لایحه دفاعیه موصوف به استناد ماده 4و13 آئین نامه مرکز امور مشاوران از پذیرفته شدگان آزمون وکالت و کارشناسی مصاحبه شفاهی و سپس گزینش بعمل می آید و قبولی در آزمون کتبی به معنای قبولی کامل نیست و شاکی در مرحله مصاحبه شفاهی قبول نشده است لذا امکان پذیرش نامبرده نمی‏باشد و تقاضای رد آن را دارد. با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک منضم دادخواست و بررسی لایحه دفاعیه و یک جلد سوابق مربوطه نظربه اینکه پذیرش یا عدم پذیرش مرحله مصاحبه از تصمیمات هیأت اجرایی نبوده و چنانچه در نحوه انجام و یا مراحل دیگر از سوی مجریان تخلفی صورت گرفته باشد قابل پیگیری در مراجع دیگری مثل هیأت‏های رسیدگی به تخلفات اداری و یا حراست و بازرسی و نظارت هر سازمان می باشد و برای دیوان عدالت اداری در این مرحله تکلیف قانونی معین نگردیده است لذا رسیدگی به شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری میسور نبوده و مستنداً به مادتین 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد آن صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری- مستشاران شعبه

فرجی -شریعت فر- اسکندری