وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

اخذ تسویه حساب کلی از کارگر - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دعاوی کار، تسویه حساب کلی، هیأت حل اختلاف، قانون کار، دخالت دولت، قانون آمره

مرجع صدور: شعبه 18دیوان عدالت اداری

چکیده: اخذ برگه تسویه حساب کلی از کارگر به دلیل مغایرت با مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 901188

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار آبادان به‏خواسته اعتراض به رأی شماره103 مورخ 11/5/90 نظر به اینکه اداره طرف شکایت برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترض‏عنه را فراهم می‏نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نیست تسویه حساب کلی که ریز مطالبات کارگر محاسبه نشده باشد ارزش قانونی ندارد قانون کار آمره است. دخالت دولت در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد می‏باشد بنا به مراتب مذکور رسیدگی هیات مطابق آیین نامه اجرای ماده164 از قانون کار است لذا دیوان به استناد مواد2 ،3 ،34 و148 از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض‏عنه را صادر و اعلام می‏کند. این رأی برابر مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

کرمی – شجاعی نوری