وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مسعود اسلامی مهر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت تخصصی در دیوان عدالت اداری

موبایل: 09121932428

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

عدم صلاحیت نسبت به شورای عالی کانون کارشناسان دادگستری - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: صلاحیت دیوان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دستگاه اجرایی، نهاد دولتی، ماده 13 قانون دیوان

مرجع صدور: شعبه 23 دیوان عدالت اداری

چکیده: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری فاقد وصف دولتی و از شمول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 23/91/815

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با توجه به اینکه آقای( ع .الف.) فرزند ( ل.) دردادخواست تقدیمی علیه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری درخواست ابطال تصمیم کمیسیون ماده 13 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری موضوع نامه شماره 2757-25/11/90 دبیرکمیسیون درخصوص عدم موافقت با عضویت شاکی درکانون کارشناسان رسمی دادگستری را مطرح نموده است نظربه اینکه خوانده قید شده درستون مربوطه فاقد وصف دولتی است و از شمول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است لذا شکایت مذکور قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده و به استناد ماده 13و7 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد آن صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری- مستشاران شعبه

فرجی- شریعت- اسکندری