وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مسعود اسلامی مهر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت تخصصی در دیوان عدالت اداری

موبایل: 09121932428

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

عدم مراجعه شاکی به مرجع ذیربط - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: عدم اقدام شاکی، عدم مراجعه شاکی، اقدام علیه خود، از کارافتادگی، بازنشستگی، کمیسیون پزشکی ناجا، شورای عالی پزشکی ناجا

مرجع صدور: شعبه 6دیوان عدالت اداری

چکیده: عدم مراجعه شاکی، مصداق اقدام علیه خود و از موجبات رد شکایت است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 6/91/983

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

درخصوص شکایت آقای (ت. ش.) که مشتکی‏عنه اعلام داشت نامبرده برای روشن شدن وضعیت خود باید به شورایعالی پزشکی ناجا مراجعه نماید که حسب تأیید مدیر محترم شعبه شاکی طی تماس تلفنی اعلام داشته به علت شغل مالی توان مراجعه به شورایعالی پزشکی را ندارد و عدم مراجعه شاکی به شورایعالی پزشکی برای تعیین وضعیت خود مصداق اعلام علیه خود است مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت وی صادر می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

متین – بشارتی فر