وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

عدم حضور شاکی در شعبه - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: عدم اقدام شاکی، عدم حضور شاکی، ابطال دادخواست، توضیح شاکی، ابلاغ اخطاریه، ماده 31 قانون دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم

مرجع صدور: شعبه 24 دیوان عدالت اداری

چکیده: عدم حضور شاکی برای ادای توضیح علی‏رغم ابلاغ اخطاریه به دلیل عدم امکان تصمیم‏گیری‏ بدون اخذ توضیح، از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 24/900732

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

درخصوص شکایت خانم( الف. الف.) فرزند ( م. ) به طرفیت اداره آموزش و پرورش ناحیه یک همدان به‏ خواسته اعطای گروه استحقاقی نظر به اینکه شاکی علی‏رغم ابلاغ اخطاریه جهت ادای توضیح حاضر نشده و شعبه بدون اخذ توضیح از ایشان قادر به اتخاذ تصمیم نبوده لذا مستنداً به تبصره یک ماده 31 قانون دیوان عدالت اداری قرار ابطال دادخواست شاکی را صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه 24 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

آریافر-توکلی دهاقانی