سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

تأثیر عدم پاسخ خوانده در صدور حکم - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: عدم پاسخ خوانده، تصدیق خسارت، ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری، قرینه، دلیل

مرجع صدور: شعبه 7دیوان عدالت اداری

چکیده: عدم پاسخ خوانده یا طرف شکایت از موجبات حمل بر صحت خواسته و صدور حکم به نفع خواهان یا شاکی است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی:

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

شکایت شاکی با توجه به عدم اعلام پاسخ اداره طرف شکایت و عدم نفی یا انکار صحت خواسته شاکی محمول بر صحت تلقی مستنداً به‏ماده 22 قانون دیوان عدالت حکم به تصدیق خسارت شاکی علیه اداره راه و ترابری شهرستان الیگودرز صادر و اعلام می‏گردد. رأی قطعی است.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری- مستشارشعبه

جعفری ورامینی- بشارتی فر