دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

نوع صلاحیت دیوان نسبت به آرای کمیته‏ها - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: کمیته‏های تشخیص و تطبیق، مشاغل سخت و زیان‏آور، صلاحیت شکلی، تخصصی بودن رسیدگی، رد شکایت

مرجع صدور: شعبه 18دیوان عدالت اداری

چکیده: صلاحیت دیوان نسبت به آرای کمیته‏های بدوی و تجدید نظر تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‏آور شکلی است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 910377

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص شکایت آقای (م. ج.) فرزند (ح.) علیه اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی به‏خواسته اعتراض به نظریه کمیته تجدید نظریه بررسی مشاغل سخت و زیان آور مورخ 4/12/90 ، دیوان از بررسی اوراق پرونده و دفاعیات مشتکی‏عنه ایرادی که متضمن نقض تصمیم متخذه را فراهم نماید ارائه نگردیده و رأی کمیته امری تخصصی است و چون رسیدگی دیوان شکلی است و ایرادی در نحوه رسیدگی به شکایت شاکی احراز نگردید بنابراین حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‏گردد . این رأی به استناد مواد 1و2و6 و 7 و رأی وحدت رویه شماره 1369 مورخ 21/ 11/ 86 و 484 مورخ 28/7/87 و 872 مورخ 12/12/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده قطعی است.

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

کرمی – شجاعی نوری