وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

تبعیض در آرای کمیسیون - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: کمیسیون ماده 20 داروخانه‎ها، تأسیس داروخانه، منع تبعیض ناروا، اصول حقوقی، صلاحیت تشخیصی

مرجع صدور: شعبه 3دیوان عدالت اداری

چکیده: تصمیم کمیسیون ماده 20 داروخانه‎ها به دلیل تبعیض ناروا و اقدام تبعیض‎آمیز و دوگانه در موافقت یا مخالفت با تأسیس داروخانه ابطال می‏گردد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 3/910093

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

وکلای شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته‏اند موکل آنان درخواست تأسیس داروخانه ای در خیابان … شهر ری از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران نموده است و با وجود تجویز تبصره یک ماده 17 آئین نامه داروخانه‏ها مبنی بر اجازه تأسیس داروخانه در صورت وجود حداقل ده مطب فعال بدون لزوم رعایت فاصله دانشگاه طرف شکایت از اجابت خواسته وی به شرح نظریه مورخه 26/11/1390 کمیسیون ماده 20 داروخانه‏ها خودداری نموده است به همین جهت خواهان ابطال تصمیم مذکور و الزام خوانده به صدور پروانه تأسیس پروانه داروخانه برای موکل خود شده اند. طرف شکایت در لایحه دفاعیه عنوان داشته است اولاً موافقت با تأسیس داروخانه در مجاورت ده مطب فعال بدون رعایت فاصله از اختیارات دانشگاه است که در تبصره ذیل ماده 17 آئین نامه داروخانه‏ها آمده است در عین حال پرونده درخواست شاکی به کمیسیون ماده 20 ارجاع گردیده و کمیسیون مذکور به جهت وجود داروخانه شبانه روزی در حریم مکان مورد تقاضای شاکی با درخواست وی مخالفت نموده است. ثانیاً موافقت با تأسیس داروخانه دیگری در حریم داروخانه مرکزی شهر ری به علت اعلام رضایت داروخانه مرکزی شهر ری بوده است. پس از آن وکیل شاکی طی نامه ای به این شعبه ادعا نموده که معمولاً کمیسیون ماده 20 در مجاورت ده مطب فعال بدون رعایت فاصله موافقت می‏نموده و به یک مورد نیز با نام و نشان در حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران اشاره نموده است این ادعای وکیل شاکی عیناً به دانشگاه علوم پزشکی تهران ارجاع و ابلاغ گردیده لیکن پاسخ ارسالی مثبوت به شماره 2510-27/6/91 این شعبه، مبین دلیل محکمه پسندی در این مورد نمی باشد. از توجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده نظر به اینکه اختیار دانشگاه و کمیسیون ماده 20 موضوع تبصره ذیل ماده 17 داروخانه‏ها در مورد تأسیس داروخانه در مجاورت بیش از ده مطب فعال بدون رعایت فاصله نافی لزوم رعایت مساوات و عدالت و پرهیز از عدم تبعیض در این خصوص نمی باشد زیرا مطابق اصول حقوقی و اصول قانون اساسی افراد از حیث اعمال مقررات از سوی دستگاههای دولتی برابرند و اتخاذ تصمیم دوگانه در موارد مشابه از مصادیق تبعیض ناروا بوده و غیر موجه است با این اوصاف اقدامات طرف شکایت و تصمیم مورخه 26/11/1390 کمیسیون ماده 20 با توجه به اعتراض و ادعای شاکی مبنی بر اقدام دوگانه و تبعیض آمیز از سوی آن کمیسیون از کمال و کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد لذا حکم به ابطال آن و رسیدگی مجدد با عنایت به اعتراض و ادعای شاکی و اتخاذ تصمیم با لحاظ و توجه به اقدام و تصمیمات قبلی کمیسیون در موارد مشابه و رعایت اصل عدم تبعیض ناروا صادر و اعلام می‏گردد . رأی صادره مستنداً طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 3 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

واحدی – فرزد