وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

لزوم احراز ضرورت تخریب و مغایرت سازه با اصول سه‏گانه - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: کمیسیون ماده 100 شهرداری، تخریب، اصول سه‏گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی، مأمورین شهرداری، هدر رفتن ثروت ملی، مستدل و مستند بودن رأی، بیکاری کارگران

مرجع صدور: شعبه 29 دیوان عدالت اداری

چکیده: احراز ضرورت تخریب و مغایرت سازه با اصول سه‏گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی نیازمند ادله و مدارک است و عدم احراز آن از موجبات نقض رأی می‏باشد

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 29/91/583

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

نظربه اینکه آرای صادره از سوی کمیسیون بایستی مستدل ومستند باشد که رأی معترض‏عنه فاقد وصف مذکور بوده مضافاً با توجه به اینکه ساختمان مذکور در مرئی و منظر مأمورین شهرداری احداث گردیده که مأمورین به وظیفه قانونی خود عمل ننموده و اینکه ضرورت تخریب و مغایرت آن با اصول سه گانه مشخص نگردیده و از طرفی تخریب موجب هدر رفتن ثروت و منابع ملی می‏گردد فلذا با توجه به مراتب فوق الذکر شکایت وارد تشخیص و مستنداً به مواد 13 و14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و طرح در کمیسیون هم‏عرض صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری- مستشارشعبه

اردلان- بهرامی