وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

اعتراض به آرای هسته گزینش - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: گزینش، هیأت مرکزی گزینش، هسته گزینش، آرای قطعی، محاکم اداری، رسیدگی شکلی

مرجع صدور: شعبه 1دیوان عدالت اداری

چکیده: دیوان صلاحیت رسیدگی به آرای غیرقطعی هسته گزینش را نداشته و تنها نسبت به آرای قطعی رسیدگی می‏نماید.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 1/910282

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با توجه به بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی نسبت به نظریه هسته گزینش قبل از قطعیت آن اعتراض کرده است و پرونده ایشان بعد از اعلام نظر هسته گزینش به دلیل اعتراض به نظر مذکور در هیأت مرکزی گزینش تحت رسیدگی بوده و دلیلی بر صدور رأی قطعی ارائه نشده است و چون طبق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صرفاً از آرای قطعی هیأت گزینش می‏توان در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرد بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‏گردد، رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه 1دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

مؤمنی- مولابیگی