وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

تأثیر روابط خانوادگی طرفین قرارداد در اخذ مالیات - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دعاوی مالیاتی، روابط خانوادگی، هیأت حل اختلاف مالیاتی، مالک سرقفلی، اجاره، سهامدار شرکت

مرجع صدور: شعبه 13دیوان عدالت اداری

چکیده: روابط خانوادگی طرفین قرارداد، از نشانه‏های عدم احراز رابطه موجر و مستاجر و تبرعی بودن واگذاری ملک است، بنابراین تعیین مالیات از این جهت، موافق موازین قانونی نمی‏باشد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 13/90/1431

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

نظربه محتوای پرونده و اظهارات شاکی در دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی‏عنه و اظهارات وکیل شاکی و نماینده سازمان در جلسه دادرسی مورخ 2/7/1391 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری با توجه به این که حسب اظهارات شاکی ( بعنوان مالک سرقفل ملک ) و اظهارات مدیران شرکتی که ملک شاکی به آنان جهت فعالیت‏های شرکت واگذار شده است ، به عنوان اجاره در اختیار شرکت قرار نگرفته است و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده از جمله اوراق پرونده مالیاتی شاکی و این که شاکی ( مالک سرقفلی ملک ) خود احد از سهامداران شرکت بوده و سایر سهامداران نیز فرزندان وی می‏باشند به‏نظر می‏رسد که اظهارات شاکی مقرون به صحت بوده و ملک به‏عنوان اجاره در اختیار شرکت قرار نداده است بنابراین تعیین مالیات از این جهت از سوی سازمان مشتکی عنه موافق موازین قانونی نبوده و نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف هم‏عرض ارسال که با توجه به مراتب فوق اتخاذ تصمیم قانون معمول نمایند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

سبزواری نژاد – رشیدی