وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

تأثیر رفتار اطرافیان فرد در گزینش - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: گزینش، هیأت مرکزی گزینش، محرومیت از حقوق اجتماعی، حق استخدام، دلیل شرعی و قانونی، رفتار اطرافیان

مرجع صدور: شعبه 3دیوان عدالت اداری

چکیده: محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله حق استخدام نیازمند دلیل شرعی و قانونی است و رفتار اطرافیان فرد، مدرک تعیین صلاحیت او نیست.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 3/910128

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت و مندرجات پرونده گزینشی شاکی نظر به اینکه منابعی که در مورد شاکی از آنان تحقیق به‏عمل آمده فی الجمله مطلبی که مبین ارتکاب محرمات و ترک واجبات شرعی یا رفتار خلاف شئون اجتماعی در حدی که موجب محرومیت وی از حقوق اجتماعی از قبیل حق اشتغال و استخدام گردد نمی‏باشد بلکه در موارد زیادی منابع ایشان را مورد تأیید قرار گرفته‎اند از طرفی رفتار قابل انتقاد اطرافیان شاکی هم که بعضاً مطرح شده اولاً در حدی که سبب ایراد به صلاحیت شاکی گردد نمی‎باشد. ثانیاً شرعی و قانونی و منطقی نیست که رفتار اطرافیان مدرک تعیین صلاحیت شاکی گردد. با این اوصاف و با عنایت به اینکه محروم نمودن افراد از حقوق اجتماعی دلیل قانع کننده قانونی می‏خواهد که در خصوص شاکی این امر احراز نمی‏گردد و بررسی‏های معموله در حدی که عدم صلاحیت شاکی را اثبات نماید نیست لذا حکم به نقض نظریه و رأی هیأت مرکزی گزینش و رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‎گردد. ایــن رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است .

رئیس شعبه 3 دیوان عدالت اداری – مستشارشعبه

واحدی- فرزد