وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مسعود اسلامی مهر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت تخصصی در دیوان عدالت اداری

موبایل: 09121932428

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

الزام به استخدام بدون نقض رأی گزینش - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: گزینش، هیأت مرکزی گزینش، استخدام، نقض رأی گزینش، سازمان زندان‏ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کل کشور، رد صلاحیت

مرجع صدور: شعبه 23 دیوان عدالت اداری

چکیده: امکان الزام خوانده به استخدام بدون نقض رأی هیأت مرکزی گزینش امکان‏پذیر نمی‏باشد

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 23/91/663

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با عنایت به اینکه آقای(الف. ق) فرزند( ع.) دردادخواست تقدیمی علیه سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کل کشور تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به موافقت در استخدام خود در اداره کل زندانهای کل کشور با احتساب کلیه خسارت دادرسی را مطرح نموده است شاکی درشرح شکایت به رأی گزینش مبنی برفاقد ضوابط انتخاب اصلح اشاره نموده است خوانده درلایحه دفاعیه اعلام داشته است‏: شاکی ازپذیرفته شدگان آزمون استخدام مورخ 17/4/90 اداره کل زندانهای استان آذربایجان غربی دررشته شغلی مراقب امور تامینی و تربیتی شهرستان بوکان بوده که جهت تایید صلاحیت علمی به هسته گزینش قوه قضائیه معرفی شده است لیکن رد صلاحیت شده است با‏توجه به مراتب مذکور و با توجه به وجود رأی هیات مرکزی گزینش مبنی برنداشتن شرایط انتخاب اصلح و اینکه رأی مذکور در هیچ مرجعی نقض نشده است لذا در شرایط فعلی شکایت مطروح غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 7 و13 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‏نماید.رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری- مستشاران شعبه

فرجی -شریعت فر- اسکندری