وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

وظیفه دستگاه اجرایی در اثبات استفاده از مرخصی استحقاقی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: مرخصی، اثبات استفاده از مرخصی، مرخصی استحقاقی، مرخصی استفاده نشده، پرداخت وجوه مرخصی‎ها

مرجع صدور: شعبه 3دیوان عدالت اداری

چکیده: اثبات استفاده یا عدم استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه برعهده دستگاه‎های اجرایی است نه خواهان.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 3/910109

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی بازنشسته شده است مطابق مقررات استخدامی کارکنان دستگاههای دولتی در سال یک ماه مرخصی استحقاقی دارند که وفق قانون استخدام کشوری و فی الحال ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت عدم استفاده تا پایان سال ذخیره می‏شود و در زمان بازنشستگی وجوه آن به مستخدم پرداخت می‏گردد و با عنایت به اینکه در این خصوص اثبات اینکه شاکی از مرخصی‏های سالیانه استحقاقی خود استفاده نموده با دستگاههای دولتی است که پرونده‏های کارگزینی کارکنان را در اختیار دارند و اساساً مطابق دستورالعملهای اداری همه ساله بایستی مرخصی‏های مستخدمین دولت که استفاده نشده به آنان ابلاغ شود تا در صورت اعتراض بتوانند اقدام نمایند و با عنایت به اینکه در مانحن فیه طرف شکایت ضمن قبول اشتغال شاکی هیچ‏گونه مدرکی مبنی به استفاده وی از مرخصی‏های استحقاقی سالیانه برای نه سال مورد ادعا که در زمان جنگ تحمیلی بوده است ارائه ننموده و امحای سوابق و اسناد هم که مورد استناد طرف شکایت قرار گرفته نافی حق شاکی نیست بنابراین حکم به الزام خوانده به بررسی پرونده شاکی از جهت مدارک مربوط به مرخصی‏های سالیانه استفاده نشده و پرداخت وجوه مرخصی‏های باقیمانده به وی با توجه به دستورالعمل‏های مربوط صادر و اعلام می‏گردد. ایــن رأی بر طبق مـاده 7 قانـون دیـوان عدالـت اداری مصوب سال 1385 قطعی است .

رئیس شعبه 3 دیوان عدالت اداری – مستشارشعبه

واحدی- فرزد