وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

مزایای استخدامی دیپلم افتخاری - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: مزایای استخدامی، مدرک علمی افتخاری، ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری، مدرک تحصیلی، عدم پاسخ خوانده

مرجع صدور: شعبه 6دیوان عدالت اداری

چکیده: به‏طور طبیعی وقتی به فردی مدرک علمی ولو با عنوان افتخاری اعطاء می‏گردد دلیل بر شایستگی فرد و در ردیف بقیه مدارک معتبر تحصیلی است و دلیلی بر عدم اعتبار آن وجود ندارد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 6/89/742

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص شکایت نامبرده نظر به اینکه پرونده از سال 89 در شعبه مطرح است و مشتکی‏‏‏عنه از پاسخ لازم امتناع نموده به تجویز ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری و با عنایت به اینکه به طور طبیعی وقتی به فردی مدرک علمی ولو با عنوان افتخاری اعطاء می‏گردد دلیل بر شایستگی فرد است قهراً جنبه تشریفاتی صرف نخواهد داشت بلکه در جامعه برای آن اعتبار قائل خواهند بود و در ردیف بقیه مدارک معتبر تحصیلی است و دلیلی بر عدم اعتبار ان وجود ندارد بنا به مراتب خواسته شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر می‏گردد مستنداً به مواد 7و13و14 قانون دیوان عدالت اداری طرف شکایت ملزم است برابر مقررات در برقراری مزایای مربوط به مدرک مزبور در حق شاکی اقدام نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری- مستشارشعبه

متین-بشارتی فر