دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

وکالت کارآموزان ماده 187 - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: وکالت، کارآموز وکالت، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، وکلای پایه 2، مشاوران حقوقی

مرجع صدور: شعبه 28 دیوان عدالت اداری

چکیده: کارآموزان وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، امکان وکالت در دیوان عدالت اداری را ندارند.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 28/91/911564

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

در خصوص شکایت ( ق. س.) با وکالت کارآموز وکالت ( ع.س.) به طرفیت شهرداری کرج به‏ خواسته فوق الاشعار نظر به اینکه طبق رأی شماره 3140-10/3/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنها وکلای پایه یک می‏توانند وکالت از پرونده‏ها را قبول نمایند و وکلای پایه 2 نمی توانند در پرونده‏های مربوط به دیوان عدالت اداری وکالتی داشته باشند بنابراین به طریق اولی کارآموزان وکالت نمی توانند وکالتی در دیوان داشته باشند لذا سمت اقامه کننده شکایت محرز نبوده به استناد ماده 20 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری- مستشارشعبه

جباری-پراینده شهرستانی