دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

گزارش اضافهکار به نام دیگری - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: هیأت‏ رسیدگی به تخلفات اداری، اضافه‎کار، حسن نیت، تسجیل اضافه کار

مرجع صدور: شعبه 3دیوان عدالت اداری

چکیده: گزارش اضافه‎کار همکاران به نام شاکی و دریافت و واریز آن از شاکی به همان کسانی که اضافه کار داشته‎اند به دلیل انگیزه مثبت و حسن نیت، تخلف محسوب نمی‎شود.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 3/910011

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه معمولاً امر تشخیص و تسجیل پرداخت اضافه کار به کارکنان بر عهده مسئولین ذیصلاح ادارات است و در ما نحن فیه که کار اضافه کارکنان غیر رسمی بنام شاکی گزارش گردیده و پس از دریافت به آنهایی که کار اضافه کرده اند پرداخت شده اولاً شاکی مباشرت اقوی نداشته ثانیاً هیچ سود و منفعتی در این امر برای وی گزارش نگردیده لیکن ظاهراً با انگیزه مثبت و با حسن نیت شاکی حاضر شده است که برای رفع مشکل اداره و پرداخت حق الزحمه دیگران نسبت به تخلف انتسابی اقدام نماید در نتیجه به نظر می‏رسد که مسئولین ذیربط متخلف مورد اتهام اند و شاکی مستوجب تحمل مجازات اعمالی نبوده است لذا حکم به نقض رأی معترض‏عنه و رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‏گردد.ایــن رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است .

رئیس شعبه 3 دیوان عدالت اداری- مستشارشعبه

واحدی-فرزد