وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

عدم شمول «قانون جذب نیروی انسانی» به سازمان تأمین اجتماعی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: سازمان تأمین اجتماعی، نهاد عمومی غیردولتی، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم، مناطق جنگی، استقلال اداری و مالی، مستخدمین دولتی

مرجع صدور: شعبه 16دیوان عدالت اداری

چکیده: سازمان تأمین اجتماعی به دلیل ماهیت «عمومی غیردولتی» مشمول «قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی» نیست.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 91/16/130

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

درخصوص شکایت شاکی باتوجه به مدافعات طرف شکایت درطی لایحه تقدیمی مبنی براینکه طبق مواد 1 و2 قانون جذب نیروی انسانی در مناطق دورافتاده جنگی و محروم مبنی براینکه قانون یاد شده مستخدمین دولتی و شرکت‏های دولتی را شامل می‏شود و برای سازمان تأمین اجتماعی که سازمانی غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل است نمی‏شود علی‏هذا باتوجه به محتویات پرونده و به صراحت مواد 1 و 2 قانون جذب نیروی انسانی در مناطق جنگی و محروم شامل کارمندان و مستخدمین دولتی می شود و برای شاکی که کارمند دولت نبوده و از مستخدمین دولتی نیست قابلیت اعمال ندارد حکم به رد شکایت صادر می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 16 دیوان عدالت اداری- مستشارشعبه

باقری – عبدالمنافی