وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)

تلفن: 03132347458
موبایل: 09137005075

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

اخذ وجه از مردم توسط دستگاه‏های دولتی - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: اخذ وجه از مردم، اصل قانونی بودن اخذ وجه، شهریه دانشگاه، دوره روزانه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مرجع صدور: شعبه 1دیوان عدالت اداری

چکیده: دریافت شهریه برای دوره روزانه دانشگاه‎ها مستند به اصل قانونی بودن اخذ هرگونه وجه توسط دستگاه‎های دولتی ـ مذکور در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ فاقد مجوز قانونی است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 1/901838

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

وکلای شاکی به ‏شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‏اند: موکل ایشان در رشته کارشناسی مامائی به دلیل مغایرت معدل اعلامی نامبرده لغو گردیده با اعمال معدل واقعی شاکی نامبرده در رشته حسابداری دانشگاه … با کد رشته شماره 6447 پذیرفته شده است لیکن علی‏رغم اینکه دوره مذکور روزانه بوده ادارات طرف شکایت اقدام به اخذ شهریه از مشارالیها نموده‏اند لذا به شرح خواسته نسبت به موضوع معترض و تقاضای رسیدگی نموده‏اند که با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه کد رشته 6448 دوره روزانه حسابداری دانشگاه … است و هر چند شاکی معدل خود را صحیح اعلام نکرده بوده و بر این اساس قبولی اولیه وی در رشته کارشناسی مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران مردود اعلام شده و شکایت از این اقدام سازمان سنجش نیز طبق دادنامه شماره 9009770900101895 مورخ 25/8/90 غیر وارد تشخیص گردیده و لیکن با عنایت به اینکه با احتساب معدل واقعی در بررسی مجدد مشارالیها در کد رشته یاد شده در دوره روزانه قبول شده است و دریافت شهریه برای تحصیل در دوره‏های روزانه فاقد مجوز قانونی است و با توجه به اینکه طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب سال 1381 دریافت وجوه تحت هر عنوان توسط دستگاههای دولتی منوط به وجود مجوز قانونی است بنابراین خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر ابطال اقدام ادارات مشتکی‏عنه در دریافت شهریه صادر و اعلام می‏گردد، رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

مؤمنی – مولابیگی