دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

نمونه آرای قضایی – قسمت الف

مباشرت در ورود کالای قاچاق - بهترین وکیل کیفری ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: تعزیرات حکومتی، قاچاق کالا، کالای قاچاق، رسید، مباشرت، تحقیقات، قاچاق، حمل

مرجع صدور: شعبه 26دیوان عدالت اداری

چکیده: عدم دخالت در ورود کالاهای قاچاق و تحویل آنها با اخذ رسید موقت جهت حمل به مقصد، از جمله دلایل اثبات عدم مباشرت در قاچاق کالا است.

مستندات ماده 34 قانون آئین دادرسی مدنی

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970902602813

رای بدوی – بهترین وکیل ایران

رای دیوان – بهترین وکیل کیفری تهران

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی‏عنه تقاضای نقض رأی شماره … صادره از شعبه ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مستقر در گلوگاه شهید امامی (استان اصفهان) نموده است. با عنایت به محتویات پرونده و مفاد لایحه جوابیه مشتکی‏عنه مثبوت به شماره … و با توجه به اینکه شاکی نقشی در ورود کالاهای قاچاق نداشته و آنها را با اخذ رسید موقت تا صدور دادنامه جهت حمل به مقصد تحویل گرفته که در این خصوص لازم است از فرستنده و گیرنده تحقیقات لازم صورت پذیرد. لذا بر این مبنا محکومیت شاکی به عنوان مباشرت در قاچاق کالاهای مزبور موجه به نظر نمی‏رسد و انجام تحقیقات بیشتر ضرورت دارد و ضمن نقض رأی معترض عنه، رسیدگی مجدد به شعبه هم‏عرض ارجاع و احاله می‏گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

قاسم زاده ـ حسینیان