وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – بهترین وکیل ایران

‏‏ عوارض قراردادهای پیمانکاری

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: شهرداری، کمیسیون ماده 77، عوارض پیمانکاری، قرارداد پیمانکاری، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، پیمانکاری، ارزش افزوده، کمیسیون، پیمانکار، مالیات

مرجع صدور: شعبه 31دیوان عدالت اداری

چکیده: قراردادهای پیمانکاری از مصادیق خدمات ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تعیین عوارض بر آن، توجیه قانونی ندارد.

مستندات ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ رأی 550 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 8/8/91

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970903102009

رای بدوی

رای دیوان

ملاحظه می‏گردد شرکت فوق‏الذکر به طرفیت کمیسیون ماده 77 شهرداری شاهین شهر از توابع استان اصفهان به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر نقض رأی شماره … کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‏ها اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه موضوع رأی معترض عنه عوارض نیم درصد پیمانکاری مربوط به سالهـای 88 و 89 می‏باشد و پس از اجرایی شدن قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مطابق رأی شماره 550-8/8/91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمل قانونی ندارد و فعالیت‏های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات موضوع ماده 50 قانون مذکور محسوب می‏گردد، بنابراین شکایت شرکت شاکی را موجه و حکم به ورود آن و نقض رأی معترض صادر می‏گردد و خوانده ملزم است پرونده را به کمیسیون هم‏عرض عنه ارسال نماید. رأی فوق مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

اکابری ـ رسالتی