وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – بهترین وکیل ایران

‏‏ پرداخت مستمری و حقوق وظیفه ورثه اناث شهید

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، مستمری، قطع مستمری، حقوق ماهیانه، شهدا، ورثه اناث، بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعسر جبران، فوریت، ضرورت

مرجع صدور: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف اجرای رأی مبنی بر قطع مستمری و حقوق وظیفه ورثه اناث شهید، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

مستندات ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1390/07/23 شماره رای نهایی: 9009970902701692

رای بدوی

در خصوص شکایت خانم (م.ر.) به طرفیت بنیاد شهید دزفول به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی رأی مورخ … [و برقراری مستمری و حقوق ماهیانه] ضمن خواسته اصلی، با توجه به مدارک ابرازی، نظر به اینکه اجرای رأی فوق‌الذکر موجب ورود خسارت به شاکی گردیده، به نحوی‌که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود، لذا شعبه با احراز فوریت و ضرورت امر، مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی موضوع رأی فوق الاشعار نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌نماید.
رئیس شعبه 27 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
رمضانی ـ رشیدی ـ محمدی

رای دیوان