وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – بهترین وکیل ایران

‏‏ لغو حکم اخراج کارکنان فراری ناجا

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: مقررات استخدامی خاص، نیروهای مسلح، ناجا، اخراج، فرار از خدمت، حکم برائت، قرار منع تعقیب، مرخصی بدون حقوق، مرخصی، قرار، فراری، منع تعقیب

مرجع صدور: شعبه 5دیوان عدالت اداری

چکیده: کارکنان فراری اخراج شده ناجا، موظفند جهت تعیین تکلیف به دادسرای نظامی مراجعه نمایند و قبل از صدور حکم برائت یا منع تعقیب، ناجا وظیفه‏ای در لغو حکم اخراج ندارد.

مستندات تبصره 1 ماده 112 قانون استخدام ناجا

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970900501995

رای بدوی

رای دیوان

طبق تبصره یک ماده 112 قانون استخدام ناجا مصوب 7/12/82 هرگاه مدت فرار از خدمت کارکنان پایور و پیمانی بالغ بر 6 ماه گردد از زمان آغاز فرار از خدمت اخراج می‏گردند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و در صورت صدور رأی برائت و یا منع پیگرد، حکم اخراج لغو خواهد شد، در صورتی که محاکمه غیابی انجام گیرد کارکنان می‏توانند پس از حضور به حکم صادره اعتراض نموده و در صورت صدور رأی برائت یا قرار منع پیگرد در رسیدگی مجدد حکم اخراج آنان نیز لغو می‏گردد. مدت غیبت یا فرار کارکنان مذکور پس از بازگشت به خدمت در شمول بند (الف) قرار می‏گیرد. در قضیه ما نحن فیه شاکی در اجرای مقررات فوق‏الاشعار از خدمت به جهت فرار بیش از شش ماه اخراج گردیده است لکن با وصفی که قانونگذار معرفی شاکی را به دادسرای نظامی از تکالیف ناجا قرار داده تا کنون ایشان را به دادسرای مذکور معرفی نکرده است شاکی نیز در اجرای مقررات فوق مکلف بوده جهت تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خویش مبادرت به معرفی خود جهت رسیدگی به اتهام فرار از خدمت نماید لکن ایشان نیز تا کنون در این زمینه اقدامی نکرده است. طبق مقررات فوق در صورتی که رأی برائت یا قرار منع تعقیب در مورد شاکی صادر می‏گردد در آن صورت حکم اخراج ایشان لغو شده و فرار وی در حکم مرخصی بدون حقوق تلقی می‏گردد. بنابراین نظر به اینکه شاکی خود را جهت رسیدگی به اتهام فرار از خدمت به ناجا معرفی نکرده در حالی که قانوناً باید خود را معرفی کند و توجهاً به اینکه تا زمانی که رأی برائت یا قرار منع پیگرد از سوی مراجع قضایی نظامی صادر نگردد موجبی جهت لغو حکم اخراج بوسیله ناجا و اعاده به خدمت ایشان وجود ندارد و شاکی مدرکی دال بر صدور رأی برائت یا قرار منع تعقیب ارائه ننموده است. بنابراین در چنین وضعیتی ناجا مواجه با تکلیفی در باب لغو حکم اخراج نمی‏باشد. در نتیجه حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‏گردد.رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرح پور ـ محمدی