وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – بهترین وکیل ایران

‏‏ تبدیل وضعیت کارکنان غیر رسمی به رسمی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

کلمات کلیدی: مقررات استخدامی خاص، کارکنان شهرداری، شهرداری، تبدیل وضعیت، استخدام رسمی، استخدام غیر رسمی

مرجع صدور: شعبه33 دیوان عدالت اداری

چکیده: شهرداری تکلیفی در تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان غیررسمی به رسمی ندارد.

مستندات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970903301433

رای بدوی

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای (و.ک.) به طرفیت … و شهرداری مبنی بر تبدیل وضعیت استخدام از قراردادی به رسمی با این توضیح که شاکی اعلام داشته به مدت 6 سال به عنوان مستخدم قراردادی مرجع مشتکی‏عنه اشتغال به کار دارد و مراجع مشتکی‏عنه از تبدیل وضعیت استخدامی وی به رسمی امتناع می‏نمایند، با توجه به مراتب فوق‏الذکر و نظر به اینکه اولاًـ تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به رسمی مستلزم تصویب سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور و مدیریت برنامه‏ریزی و معاونت راهبردی منابع انسانی رئیس جمهور می‏باشد که دراین رابطه شاکی دلیلی بر وجود این مجوزها ارائه نداده است. ثانیاًـ هیچ گونه الزام قانونی مبنی بر مکلف بودن شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان غیررسمی به رسمی وجود ندارد. ثالثاًـ شهرداری‏ها تابع آئین نامه و مقررات استخدامی خاص خود بوده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‏باشند، لذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 1، 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
معروفی ـ گودرزی