وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نمونه آرای قضایی – بهترین وکیل ایران

‏‏ اخراج

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

کلمات کلیدی: دستور موقت، اخراج، توقف عملیات اجرایی، فوریت، ضرورت، خسارت، تعسر جبران، مجازات اداری، هیأت‌های‏ رسیدگی به تخلفات اداری

مرجع صدور: شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری

چکیده: توقف اجرای حکم اخراج، حائز شرایط دستور موقت نمی‌باشد.

مستندات ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری

تاریخ رای نهایی: 1391/04/28 شماره رای نهایی: 9109970902200986

رای بدوی

در خصوص درخواست آقای (س.ض.) به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته دستور موقت نسبت به رأی شماره … مورخه … مبنی بر اخراج از دستگاه متبوع؛ با توجه به این‌که لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عـدالت اداری مصوب 1385، احراز جامع شرایط فوریت، ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده می‌باشد و مستفاد از محتویات پرونده به‌خصوص مدارک استنادی شاکی، شرایط مارالذکر در این خصوص جامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی‌باشد، فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
عرفان ـ برومند ـ فرزد

 

رای دیوان