وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

‌ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

فصل اول – روابط موجر و مستاجر

‌ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌ دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط ‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.