وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶

‌ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶

منظور از واژه «قانون» در این آیین نامه «قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۲۶» می‌باشد.