وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

قانون نظارت بر رفتار قضات

ماده 1 قانون نظارت بر رفتار قضات

قانون نظارت بر رفتار قضات

مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۷

کلیات

ماده 1 قانون نظارت بر رفتار قضات

نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.