وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

همکاری در ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

انواع شرکت به اعتبار عنصر مادی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل دعاوی جنایی در ایران

از لحاظ عنصر مادی، شرکت در جنایت می تواند به یکی از صورتهای زیر رخ دهد.

شرکت در فعل و شرکت در نتیجه

شرکای در جنایت ممکن است، با ارتکاب عمل واحدی، موجب تحقق جنایت شده باشند، مثل این که به کمک هم سنگ بزرگی را برداشته و بر سر قربانی بکوبند. از سوی دیگر، هریک از آنها ممکن است فعل متفاوتی را مرتکب شوند که نتیجه مجرمانه ناشی از تأثیر مشترک آن افعال باشد، مثل این که در اثر ورود دو ضربه چاقو به مجني عليه از سوی مرتکبان وی جان دهد.

شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر

همانطور که چند نفر ممکن است، با اعمالی مثل ایراد ضرب بر سر و روی قربانی، مباشر ارتکاب جنایت علیه وی شوند، و یا با ادای شهادت دروغی که منجر به اجرای کیفرهایی مثل اعدام، قصاص، قطع عضو یا شلاق علیه قربانی شده است، یا با مسموم کردن غذای دیگری، یا با پی ریزی غلط ساختمان از سوی پیمانکار) و تأیید بلاجهت آن از سوی مهندس ناظر) مسبب ارتکاب جنایت علیه کسی گردند؟ گاه اجتماع سبب و مباشر، در عرض یکدیگر، باعث وقوع جنایت می شود. برای مثال، یک نفر ممکن است غذای قربانی را آلوده به سم کرده و قربانی غذا را خورده و به ضعف مفرط دچار شده باشد. در این حالت، اگر دیگری وی را زیر ضرباتی بگیرد و تأثیر جراحات ناشی از ضربه، به همراه ضعف مفرط ناشی از مسمومیت، مشتركة، مرگ قربانی را رقم زند، هر دو نفر به شرکت در قتل محکوم خواهند شد. در چنین مواردی، اگر جنایت مستند به تمام عوامل باشد، آنان به طور مساوی ضامن می باشند، «مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد، که در این صورت هر یک به میزان تأثیرشان مسئول هستند…».

شرکت فاعل و تارک فعل

همانطور که همه شرکا ممکن است با ارتكاب فعل (مثلا تیراندازی) یا با ترک فعل (مثل غذا ندادن به زندانی از سوی دو زندانبان یا عدم تعویض خط آهن از سوی دو سوزنبان) باعث جنایت شوند، گاه یکی از شرکا با ارتكاب فعل مثبت و دیگری با ترک فعلی که انجام آن وظیفه وی بوده است، در جنایت شرکت می کنند. مثل این که شخصی پارچه ای را بر روی صورت کودک تازه متولد شده ای بیندازد تا وی نتواند نفس بکشد و مادر کودک نیز، که خواهان مرگ این نوزاد ناخواسته است، از کنار زدن پارچه خودداری ورزد.