دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

همکاری در ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

انواع شرکت به اعتبار عنصر مادی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل دعاوی جنایی در ایران

از لحاظ عنصر مادی، شرکت در جنایت می تواند به یکی از صورتهای زیر رخ دهد.

شرکت در فعل و شرکت در نتیجه

شرکای در جنایت ممکن است، با ارتکاب عمل واحدی، موجب تحقق جنایت شده باشند، مثل این که به کمک هم سنگ بزرگی را برداشته و بر سر قربانی بکوبند. از سوی دیگر، هریک از آنها ممکن است فعل متفاوتی را مرتکب شوند که نتیجه مجرمانه ناشی از تأثیر مشترک آن افعال باشد، مثل این که در اثر ورود دو ضربه چاقو به مجني عليه از سوی مرتکبان وی جان دهد.

شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر

همانطور که چند نفر ممکن است، با اعمالی مثل ایراد ضرب بر سر و روی قربانی، مباشر ارتکاب جنایت علیه وی شوند، و یا با ادای شهادت دروغی که منجر به اجرای کیفرهایی مثل اعدام، قصاص، قطع عضو یا شلاق علیه قربانی شده است، یا با مسموم کردن غذای دیگری، یا با پی ریزی غلط ساختمان از سوی پیمانکار) و تأیید بلاجهت آن از سوی مهندس ناظر) مسبب ارتکاب جنایت علیه کسی گردند؟ گاه اجتماع سبب و مباشر، در عرض یکدیگر، باعث وقوع جنایت می شود. برای مثال، یک نفر ممکن است غذای قربانی را آلوده به سم کرده و قربانی غذا را خورده و به ضعف مفرط دچار شده باشد. در این حالت، اگر دیگری وی را زیر ضرباتی بگیرد و تأثیر جراحات ناشی از ضربه، به همراه ضعف مفرط ناشی از مسمومیت، مشتركة، مرگ قربانی را رقم زند، هر دو نفر به شرکت در قتل محکوم خواهند شد. در چنین مواردی، اگر جنایت مستند به تمام عوامل باشد، آنان به طور مساوی ضامن می باشند، «مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد، که در این صورت هر یک به میزان تأثیرشان مسئول هستند…».

شرکت فاعل و تارک فعل

همانطور که همه شرکا ممکن است با ارتكاب فعل (مثلا تیراندازی) یا با ترک فعل (مثل غذا ندادن به زندانی از سوی دو زندانبان یا عدم تعویض خط آهن از سوی دو سوزنبان) باعث جنایت شوند، گاه یکی از شرکا با ارتكاب فعل مثبت و دیگری با ترک فعلی که انجام آن وظیفه وی بوده است، در جنایت شرکت می کنند. مثل این که شخصی پارچه ای را بر روی صورت کودک تازه متولد شده ای بیندازد تا وی نتواند نفس بکشد و مادر کودک نیز، که خواهان مرگ این نوزاد ناخواسته است، از کنار زدن پارچه خودداری ورزد.