وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مسعود اسلامی مهر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت تخصصی در دیوان عدالت اداری

موبایل: 09121932428

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

شرکت در منازعه

بهترین وکیل دعاوی منازعه در ایران

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

عنصر روانی

محکوم کردن شرکت کنندگان در منازعه مستلزم دخالت عمدی آنها در منازعه می باشد. بنابراین، هرگاه یک نفر به قصد خاتمه دادن به نزاع وارد صحنه شده باشد، وی را نمی توان به شرکت در منازعه محکوم کرد، ليكن قصد خاص ایراد یکی از صدمات سه گانه مذکور در ماده ۶۱۵ ضرورت ندارد، بلکه وارد شدن آن صدمات به طور غیرعمدی نیز شرکت کنندگان در منازعه را مشمول ماده ۶۱۵ می سازد. همین طور، انگیزه شرکت کنندگان تأثیری در مسئولیت کیفری آنها ندارد. بنابراین، هرگاه یکی از شرکت کنندگان به انگیزه کمک به طرف ضعیفتر وارد نزاع شده باشد، وی تنها ممکن است، به استناد کیفیت مخقفه مذکور در بند پ ماده ۳۸ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، از تخفیف مجازات بهره مند شود. مگر آن که عمل وی را بتوان دفاع مشروع محسوب کرد.