دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

قسامه

<a name=

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل کیفری در اصفهان

وجود لوث به شکل مردد
گاه، ممکن است لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت شود. در چنین حالتی، اگر قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت علیه یکی از آنها به صورت مردد ثابت می شود، و قاضی از آنان می خواهد که نسبت به برائت خود سوگند بخورند. در صورت امتناع، دیه بر ممتنعان ثابت می شود و آنان به تساوی مسئول پرداخت آن می باشند. لیکن، اگر همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند، طبق ماده ۳۳۳ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، «در خصوص قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود، و درغیر قتل دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میگردد.»

از سوی دیگر، هر گاه شاکی از متهمانی که لوث عليه آنان به شکل مردد ثابت است درخواست اقامه قسامه کند و همه با برخی از اقامه قسامه خودداری کنند، پرداخت دیه به تساوی بر ممتنعان ثابت می شود. ولی اگر همه اقامه قسامه کنند، طبق ماده ۳۳۴، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود.