وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

قسامه

<a name=

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل کیفری در اصفهان

وجود لوث به شکل مردد
گاه، ممکن است لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت شود. در چنین حالتی، اگر قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت علیه یکی از آنها به صورت مردد ثابت می شود، و قاضی از آنان می خواهد که نسبت به برائت خود سوگند بخورند. در صورت امتناع، دیه بر ممتنعان ثابت می شود و آنان به تساوی مسئول پرداخت آن می باشند. لیکن، اگر همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند، طبق ماده ۳۳۳ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، «در خصوص قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود، و درغیر قتل دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میگردد.»

از سوی دیگر، هر گاه شاکی از متهمانی که لوث عليه آنان به شکل مردد ثابت است درخواست اقامه قسامه کند و همه با برخی از اقامه قسامه خودداری کنند، پرداخت دیه به تساوی بر ممتنعان ثابت می شود. ولی اگر همه اقامه قسامه کنند، طبق ماده ۳۳۴، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود.