وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

قسامه

سابقه

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل امور جزایی در ایران

در مورد تاریخچه و سابقه قسامه دو نظر وجود دارد. مطابق یک نظر، قسامه در زمان ظهور اسلام وجود داشته و اسلام هم آن را امضا و تأیید کرده است. طرفداران نظر دوم، بر این باورند که قسامه یک حکم تأسیسی اسلام است. برخی از این گروه، مبدأ تشریع حكم قسامه را در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله» پس از فتح خيبر، و برخی مبدأ آن را در زمان خلافت خلیفه سوم، عثمان بن عفان، می دانند. آنچه که از مطالعه کتب معتبر تاریخی و آداب و رسوم اعراب جاهلی، و نیز از بررسی شیوه های مرسوم بین اقوام و ملل مختلف در طول تاریخ برای افشای حقیقت» با توسل به آزمون ایزدی یا سوگند، که در ابتدای این فصل به آن اشاره کردیم، برمی آید، آن است که تأسیس قسامه نمی تواند از ابداعات شارع اسلام باشد. ليكن، شارع اسلام در موارد وجود ظن نسبت به ارتکاب جنایت از سوی متهم و فقدان سایر ادله اثبات دعوی، حکم قسامه را به عنوان یکی از پی آمدهای قاعده «لا يبطل دم امرء مسلم پذیرفته است، که همین قاعده مبنای پذیرش ارش در موارد فقدان دیه مقدر هم می باشد. در برخی از روایات، پذیرش قسامه مؤثر در ترس و تحت فشار قرار گرفتن اشخاص شرور، و در نتیجه، بازداشتن آنها از ارتکاب جنایت دانسته شده است.