دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

قسامه

سابقه

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل امور جزایی در ایران

در مورد تاریخچه و سابقه قسامه دو نظر وجود دارد. مطابق یک نظر، قسامه در زمان ظهور اسلام وجود داشته و اسلام هم آن را امضا و تأیید کرده است. طرفداران نظر دوم، بر این باورند که قسامه یک حکم تأسیسی اسلام است. برخی از این گروه، مبدأ تشریع حكم قسامه را در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله» پس از فتح خيبر، و برخی مبدأ آن را در زمان خلافت خلیفه سوم، عثمان بن عفان، می دانند. آنچه که از مطالعه کتب معتبر تاریخی و آداب و رسوم اعراب جاهلی، و نیز از بررسی شیوه های مرسوم بین اقوام و ملل مختلف در طول تاریخ برای افشای حقیقت» با توسل به آزمون ایزدی یا سوگند، که در ابتدای این فصل به آن اشاره کردیم، برمی آید، آن است که تأسیس قسامه نمی تواند از ابداعات شارع اسلام باشد. ليكن، شارع اسلام در موارد وجود ظن نسبت به ارتکاب جنایت از سوی متهم و فقدان سایر ادله اثبات دعوی، حکم قسامه را به عنوان یکی از پی آمدهای قاعده «لا يبطل دم امرء مسلم پذیرفته است، که همین قاعده مبنای پذیرش ارش در موارد فقدان دیه مقدر هم می باشد. در برخی از روایات، پذیرش قسامه مؤثر در ترس و تحت فشار قرار گرفتن اشخاص شرور، و در نتیجه، بازداشتن آنها از ارتکاب جنایت دانسته شده است.