وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

قسامه

رد قسامه به مدعى عليه (متهم)

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل جزایی اصفهان

در قسامه، سوگند از ابتدا متوجه شاکی است، که با ادای آن، طبق شرایط مذکور در مواد قانونی، حکم به قصاص یا دیه عليه متهم داده خواهد شد. هرگاه شاکی نتواند پنجاه خویشاوند ذکور را برای ادای سوگند حاضر نماید و از متهم هم مطالبه قسامه را ننماید، طبق ماده ۳۱۸، متهم در جنایات عمدی با تأمین مناسب، و در جنایات غیر عمدی، بدون تأمین آزاد می شود. لكن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند.» طبق تبصره ماده مذکور، اگر ظرف مدت حداکثر سه ماه شاکی از اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم خودداری کند، از تأمین اخذ شده رفع اثر می شود.

شاکی، به موجب ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی، می تواند از متهم مطالبه قسامه کند. در این صورت، متهم باید برای برائت خود، به ترتیب مذکور در ماده ۳۳۸، اقامه قسامه کند. در صورت انجام این کار، وی طبق مواد ۳۱۹ و ۴۵۷ «قانون مجازات اسلامی تبرئه خواهد شد و البته در موارد وقوع قتل، دیه، طبق ماده ۴۸۴، از بیت المال پرداخت خواهد شد. ليكن، هرگاه متهم از اقامه قسامه امتناع کند، به موجب ماده ۳۱۹، وی محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. در چنین حالتی، برخلاف اختلافات راجع به اموال یا برخی از موارد کيفري غير مشتمل بر لوث و قسامه، که در آنها در صورت امتناع مدعی علیه از سوگند، قاضی می تواند، با شرایطی، سوگند را به مدعی برگرداند (که به آن یمین مردوده میگویند) سوگند، با امتناع مدعى عليه، مجددا به مدعی بازگشت داده نمی شود. از همین رو، قسمت اخیر ماده ۳۱۹ اشعار می دارد، «متهم نمی تواند قسامه را به شاکی رد نماید.»