دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

قسامه

رد قسامه به مدعى عليه (متهم)

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل جزایی اصفهان

در قسامه، سوگند از ابتدا متوجه شاکی است، که با ادای آن، طبق شرایط مذکور در مواد قانونی، حکم به قصاص یا دیه عليه متهم داده خواهد شد. هرگاه شاکی نتواند پنجاه خویشاوند ذکور را برای ادای سوگند حاضر نماید و از متهم هم مطالبه قسامه را ننماید، طبق ماده ۳۱۸، متهم در جنایات عمدی با تأمین مناسب، و در جنایات غیر عمدی، بدون تأمین آزاد می شود. لكن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند.» طبق تبصره ماده مذکور، اگر ظرف مدت حداکثر سه ماه شاکی از اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم خودداری کند، از تأمین اخذ شده رفع اثر می شود.

شاکی، به موجب ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی، می تواند از متهم مطالبه قسامه کند. در این صورت، متهم باید برای برائت خود، به ترتیب مذکور در ماده ۳۳۸، اقامه قسامه کند. در صورت انجام این کار، وی طبق مواد ۳۱۹ و ۴۵۷ «قانون مجازات اسلامی تبرئه خواهد شد و البته در موارد وقوع قتل، دیه، طبق ماده ۴۸۴، از بیت المال پرداخت خواهد شد. ليكن، هرگاه متهم از اقامه قسامه امتناع کند، به موجب ماده ۳۱۹، وی محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. در چنین حالتی، برخلاف اختلافات راجع به اموال یا برخی از موارد کيفري غير مشتمل بر لوث و قسامه، که در آنها در صورت امتناع مدعی علیه از سوگند، قاضی می تواند، با شرایطی، سوگند را به مدعی برگرداند (که به آن یمین مردوده میگویند) سوگند، با امتناع مدعى عليه، مجددا به مدعی بازگشت داده نمی شود. از همین رو، قسمت اخیر ماده ۳۱۹ اشعار می دارد، «متهم نمی تواند قسامه را به شاکی رد نماید.»