وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

قسامه

پی آمدهای اجرا یا عدم اجرای قسامه

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل تهران

با توجه به آنچه که در گفتار هفتم به آن اشاره کردیم، پی آمدهای اجرا یا عدم اجرای قسامه را می توان در چهار حالت خلاصه کرد.

1- در صورت اقامه قسامه از سوی شاکی، حسب مورد، حکم به قصاص یا دیه عليه متهم داده خواهد شد. این نظر در فقه شیعه، مالکی و حنبلی پذیرفته شده است. لیکن، شافعیه قسامه را هیچگاه موجب قصاص ندانسته، بلکه پی آمد قسامه را در عمد دیه سنگین در مال. قاتل، و در غیرعمد، دیه سبک برعهده عاقله قاتل می دانند.

هرگاه قصاص به هر دلیل اجرا نشود، به نظر می رسد که امکان اعمال مجازات های مذکور در ماده ۶۱۲ «قانون تعزیرات» (راجع به قتل عمدی) و ماده ۶۱۴ همان قانون راجع به جرح عمدی) عليه محكوم عليه وجود نخواهد داشت زیرا، قسامه یکی از ادله خاص است، که بنا به تصریح تبصره ماده ۱۶۰ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، صرفا در راستای اثبات یا نفی قصاص و دیه (و نه تعزیر) به کار می رود.

۲- در صورت عدم اقامه قسامه از سوی شاکی و عدم مطالبه آن از متهم، طبق مفاد ماده ۳۱۸، که قبلا توضیح دادیم، عمل خواهد شد.

3- در صورت عدم اقامه قسامه از سوی شاکی و مطالب آن از متهم و اقامه قسامه توسط متهم، وی تبرئه می شود، و در موارد قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود. (مواد ۳۱۹ و ۴۸۶).

۴- در صورت عدم اقامه قسامه از سوی شاکی و مطالبه آن از متهم و امتناع متهم از این کار، متهم به موجب ماده ۳۱۹، به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.