دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

قسامه

پی آمدهای اجرا یا عدم اجرای قسامه

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل تهران

با توجه به آنچه که در گفتار هفتم به آن اشاره کردیم، پی آمدهای اجرا یا عدم اجرای قسامه را می توان در چهار حالت خلاصه کرد.

1- در صورت اقامه قسامه از سوی شاکی، حسب مورد، حکم به قصاص یا دیه عليه متهم داده خواهد شد. این نظر در فقه شیعه، مالکی و حنبلی پذیرفته شده است. لیکن، شافعیه قسامه را هیچگاه موجب قصاص ندانسته، بلکه پی آمد قسامه را در عمد دیه سنگین در مال. قاتل، و در غیرعمد، دیه سبک برعهده عاقله قاتل می دانند.

هرگاه قصاص به هر دلیل اجرا نشود، به نظر می رسد که امکان اعمال مجازات های مذکور در ماده ۶۱۲ «قانون تعزیرات» (راجع به قتل عمدی) و ماده ۶۱۴ همان قانون راجع به جرح عمدی) عليه محكوم عليه وجود نخواهد داشت زیرا، قسامه یکی از ادله خاص است، که بنا به تصریح تبصره ماده ۱۶۰ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، صرفا در راستای اثبات یا نفی قصاص و دیه (و نه تعزیر) به کار می رود.

۲- در صورت عدم اقامه قسامه از سوی شاکی و عدم مطالبه آن از متهم، طبق مفاد ماده ۳۱۸، که قبلا توضیح دادیم، عمل خواهد شد.

3- در صورت عدم اقامه قسامه از سوی شاکی و مطالب آن از متهم و اقامه قسامه توسط متهم، وی تبرئه می شود، و در موارد قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود. (مواد ۳۱۹ و ۴۸۶).

۴- در صورت عدم اقامه قسامه از سوی شاکی و مطالبه آن از متهم و امتناع متهم از این کار، متهم به موجب ماده ۳۱۹، به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.