وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

توهین و افترا

توهین مشدد به اعتبار وسیله ارتکاب

[تعداد: 3   میانگین: 3.7/5]

بهترین وکیل توهین مطبوعاتی در تهران

استفاده از مطبوعات

گاه، از مطبوعات به عنوان وسیله ای برای توهین به اشخاص، اعم از مسئولان دولتی و افراد عادی، استفاده می شود. مطبوعات، به موجب ماده ۱ قانون مطبوعات، مصوب سال ۱۳۶۴، «عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند. این نشریات با اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر می گردند. به موجب تبصره ۳ افزوده شده به ماده ۱ طبق قانون اصلاح قانون مطبوعات، مصوب سال ۱۳۷۹، «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.»

در «قانون مطبوعات»، أعمالی چون اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید، افترا به مقامات و مردم و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی، توهین به شخص متوفی که عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، انتشار مطالب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع دانسته شده است و مرتکب، براساس مفاد «قانون تعزیرات» یا «قانون اصلاح قانون مطبوعات»، مصوب سال ۱۳۷۹، مجازات خواهد شد. لازم به ذکر است که با تصویب «قانون اصلاح قانون مطبوعات»، در سال ۱۳۷۹، و الحاق تبصره ۷ به ماده ۹ «قانون مطبوعات»، مصوب سال ۱۳۶۴، مقرر گشت: «مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود برعهده مدیر مسئول است، ولی این مسئولیت نانی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. بدین ترتیب، نویسنده یا کسانی که به هر طریق در ارتکاب جرم معاونت یا شرکت داشته اند نمی توانند، به صرف این که مطبوعات را به عنوان ابزاری برای ارتکاب توهین، افترا و… برگزیده اند، مسئولیت را بر دوش مدیر مسئول گذاشته و خود از مسئولیت کیفری بگریزند.

از لحاظ شکل رسیدگی، جرایم مطبوعاتی، به موجب اصل ۱۶۸ «قانون اساسی) جمهوری اسلامی ایران، با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار می گیرند، که شیوه و ترتیب انتخاب و شرایط و اختیارات آنها در قوانین عادی مشخص شده است. پیش بینی وجود هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی تلاشی در راستای اعمال نظارت بر عملکرد قضات بوده است، که با برخوردهای سخت گیرانه موجب تحديد بلاجهت آزادی مطبوعات نشوند.

استفاده از رایانه

گاه ممکن است، به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری تغییر داده شده یا تخریب شده و منتشر شود، یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا آسرار کسی بدون رضایت او منتشر گردد. در این گونه موارد، هرگاه عرفا موجب هتک حیثیت شخص شود، مرتکب به موجب مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، به مجازاتهای مقرر در دو ماده مذکور (حبس، جزای نقدی یا هر دو) محکوم خواهد شد.