دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

توهین و افترا

توهین مشدد به اعتبار وسیله ارتکاب

[تعداد: 3   میانگین: 3.7/5]

بهترین وکیل توهین مطبوعاتی در تهران

استفاده از مطبوعات

گاه، از مطبوعات به عنوان وسیله ای برای توهین به اشخاص، اعم از مسئولان دولتی و افراد عادی، استفاده می شود. مطبوعات، به موجب ماده ۱ قانون مطبوعات، مصوب سال ۱۳۶۴، «عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند. این نشریات با اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر می گردند. به موجب تبصره ۳ افزوده شده به ماده ۱ طبق قانون اصلاح قانون مطبوعات، مصوب سال ۱۳۷۹، «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.»

در «قانون مطبوعات»، أعمالی چون اهانت به دین اسلام و مقدسات آن، اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید، افترا به مقامات و مردم و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی، توهین به شخص متوفی که عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، انتشار مطالب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع دانسته شده است و مرتکب، براساس مفاد «قانون تعزیرات» یا «قانون اصلاح قانون مطبوعات»، مصوب سال ۱۳۷۹، مجازات خواهد شد. لازم به ذکر است که با تصویب «قانون اصلاح قانون مطبوعات»، در سال ۱۳۷۹، و الحاق تبصره ۷ به ماده ۹ «قانون مطبوعات»، مصوب سال ۱۳۶۴، مقرر گشت: «مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود برعهده مدیر مسئول است، ولی این مسئولیت نانی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. بدین ترتیب، نویسنده یا کسانی که به هر طریق در ارتکاب جرم معاونت یا شرکت داشته اند نمی توانند، به صرف این که مطبوعات را به عنوان ابزاری برای ارتکاب توهین، افترا و… برگزیده اند، مسئولیت را بر دوش مدیر مسئول گذاشته و خود از مسئولیت کیفری بگریزند.

از لحاظ شکل رسیدگی، جرایم مطبوعاتی، به موجب اصل ۱۶۸ «قانون اساسی) جمهوری اسلامی ایران، با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار می گیرند، که شیوه و ترتیب انتخاب و شرایط و اختیارات آنها در قوانین عادی مشخص شده است. پیش بینی وجود هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی تلاشی در راستای اعمال نظارت بر عملکرد قضات بوده است، که با برخوردهای سخت گیرانه موجب تحديد بلاجهت آزادی مطبوعات نشوند.

استفاده از رایانه

گاه ممکن است، به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری تغییر داده شده یا تخریب شده و منتشر شود، یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا آسرار کسی بدون رضایت او منتشر گردد. در این گونه موارد، هرگاه عرفا موجب هتک حیثیت شخص شود، مرتکب به موجب مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، به مجازاتهای مقرر در دو ماده مذکور (حبس، جزای نقدی یا هر دو) محکوم خواهد شد.