سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

آئین‌نامه قانون ثبت املاک

ماده 1

نظر به مواد ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مورخه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ وزارت دادگستری مقرر میدارد:

فصل اول – دفاتر ثبت اسناد و املاک

ماده 1

هر اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود:
۱ـ دفتر املاک
۲ـ دفتر نماینده املاک
۳ ـ دفتر املاک توقیف شده
۴ـ دفتر ثبت و موقوفات
۵ ـ دفتر گواهی نمونه «امضاء»
۶ ـ دفتر سپرده‌ها
۷ ـ دفتر توزیع اظهارنامه‌ها
۸ ـ دفتر املاک مجهول‌المالک
۹ ـ دفتر ثبت شرکتها
۱۰ ـ دفتر اسناد رسمی
۱۱ ـ دفتر آمار
۱۲ـ دفتر ثبت قنوات
تبصره ـ دفتر املاک و دفتر ثبت قنوات در مرکز یک نسخه و در ولایات نسختین خواهد بود و برای دفاتر اسناد رسمی آئین نامه جداگانه مقرر و دفتر ثبت شرکتها نیز مقررات علیحده دارد.