دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

جرم توهین و مجازات آن

معنای لغوی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

وکیل جرم توهین در ایران

در مواد اخير قانونگذار بدون آن که معنا و یا تعریفی ارائه نماید از اصطلاحها و واژه های توهین، اهانت، فحاشی، الفاظ رکیک و دشنام استفاده کرده است که در واقع همه آنها مصادیق توهین و اهانت هستند. «توهين مصدر لازم به معنای خوار کردن، خوار داشتن، سبک داشتن، خفيف کردن، سست کردن است و به عنوان اسم مصدر به معنای خواری و خفت آمده و جمع آن توهينات است.»

«اهانت مصدر متعدی به معنای خوار کردن، خوار داشتن، سبک داشتن، ذلیل گردانیدن، تحقیر کردن است و معنای اسم مصدری آن خواری و تحقیر است.»

بدین سان، تردیدی در مترادف بودن مفهوم توهین و اهانت که ریشه مشترکی نیز دارند وجود ندارد. قانونگذار نیز با لحاظ این وصف، از هر دو واژه برای یک منظور و آن هم جرم توهین استفاده نموده است. توهین در مفهوم عام می تواند شامل قذف، . افترا، هجو، نشر اکاذیب، ضرب و جرح و امثال آنها باشد ولی با توجه به اختصاص عنوان، ارکان و مجازات ویژه برای هر یک از آنها، اعمال قاعده تعدد معنوی در صورتی که عمل ارتکابی عنوان خاصی داشته باشد را باید منتفی دانست.