وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

جرم توهین و مجازات آن

معنای لغوی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

وکیل جرم توهین در ایران

در مواد اخير قانونگذار بدون آن که معنا و یا تعریفی ارائه نماید از اصطلاحها و واژه های توهین، اهانت، فحاشی، الفاظ رکیک و دشنام استفاده کرده است که در واقع همه آنها مصادیق توهین و اهانت هستند. «توهين مصدر لازم به معنای خوار کردن، خوار داشتن، سبک داشتن، خفيف کردن، سست کردن است و به عنوان اسم مصدر به معنای خواری و خفت آمده و جمع آن توهينات است.»

«اهانت مصدر متعدی به معنای خوار کردن، خوار داشتن، سبک داشتن، ذلیل گردانیدن، تحقیر کردن است و معنای اسم مصدری آن خواری و تحقیر است.»

بدین سان، تردیدی در مترادف بودن مفهوم توهین و اهانت که ریشه مشترکی نیز دارند وجود ندارد. قانونگذار نیز با لحاظ این وصف، از هر دو واژه برای یک منظور و آن هم جرم توهین استفاده نموده است. توهین در مفهوم عام می تواند شامل قذف، . افترا، هجو، نشر اکاذیب، ضرب و جرح و امثال آنها باشد ولی با توجه به اختصاص عنوان، ارکان و مجازات ویژه برای هر یک از آنها، اعمال قاعده تعدد معنوی در صورتی که عمل ارتکابی عنوان خاصی داشته باشد را باید منتفی دانست.