دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

جرم توهین و مجازات آن

تعریف توهين

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

توهین یا اهانت در هیچ یک از قوانین تعریف نشده است. در میان آثار حقوقی، مرحوم استاد پاد بر این باورند که «واژه وهن، به فتح اول برای سستی وضع شده است و توهین، سست گردانیدن را گویند و در اصطلاح حقوقی مراد از اهانت و توهین معانی عرفی آنها می باشد. در این معنی توهین عبارت است از هر فعل یا ترک فعل اعم از گفتار و رفتار و کتابت و اشاره که به نحوی از انحاء در حثیت و شرافت متضرر از جرم وهن وارد آورد. از این رو می توان هتک حرمت را به یک تعبیر  نتیجه ی حاصل از توهین دانست. توهین در معنای اخص عبارتست از نسبت دادن هر امر ومن اور اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و طریقه ای که باشد و یا انجام هر فعل یا ترک فعلی که در نظر عرف و عادت موجب کسر شان و یا باعث تخفیف و پست شدن طرف گردد

تعريف مزبور، که با الهام از قانون مجازات عمومی و آیین نامه امور خلافی و با دقت تدوین شده، به رغم منسوخ بودن منابع آن و تفاوت های موجود میان قانون مجازات اسلامی با آنها، هنوز قابل استناد است و با استمداد از آن و لحاظ مطلق بودن جرم توهین در قوانین جاری و عدم ضرورت اشاره به مصادیق رفتار یا وسیله و با اندکی اغماض می توان گفت جرم توهین عبارت است از «رفتار عمدی خلاف قانون که به موجب عرف نسبت به طرف موهن باشد.»