وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

جرم توهین و مجازات آن

تعریف توهين

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

توهین یا اهانت در هیچ یک از قوانین تعریف نشده است. در میان آثار حقوقی، مرحوم استاد پاد بر این باورند که «واژه وهن، به فتح اول برای سستی وضع شده است و توهین، سست گردانیدن را گویند و در اصطلاح حقوقی مراد از اهانت و توهین معانی عرفی آنها می باشد. در این معنی توهین عبارت است از هر فعل یا ترک فعل اعم از گفتار و رفتار و کتابت و اشاره که به نحوی از انحاء در حثیت و شرافت متضرر از جرم وهن وارد آورد. از این رو می توان هتک حرمت را به یک تعبیر  نتیجه ی حاصل از توهین دانست. توهین در معنای اخص عبارتست از نسبت دادن هر امر ومن اور اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و طریقه ای که باشد و یا انجام هر فعل یا ترک فعلی که در نظر عرف و عادت موجب کسر شان و یا باعث تخفیف و پست شدن طرف گردد

تعريف مزبور، که با الهام از قانون مجازات عمومی و آیین نامه امور خلافی و با دقت تدوین شده، به رغم منسوخ بودن منابع آن و تفاوت های موجود میان قانون مجازات اسلامی با آنها، هنوز قابل استناد است و با استمداد از آن و لحاظ مطلق بودن جرم توهین در قوانین جاری و عدم ضرورت اشاره به مصادیق رفتار یا وسیله و با اندکی اغماض می توان گفت جرم توهین عبارت است از «رفتار عمدی خلاف قانون که به موجب عرف نسبت به طرف موهن باشد.»