وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

جرم توهین و مجازات آن

معیار تشخیص توهین

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل کیفری اصفهان

به دلایل زیر ملاک برای تشخیص توهین، عرف است.

مفهوم لغوی

آن سان که گفته شد، توهین در لغت به معنای تحقیر کردن، سست کردن و تخفيف کردن است و احراز این مفاهیم، بر مبنای مجموعه عواملی از قبیل کم و کیف رفتار، شخصیت طرفین، زمان، مکان و امثال آن که ارکان تشکیل دهنده عرف هستند، امکان پذیر است. بنابراین، برخلاف جعل، مرگ و یا تعیین علت تصادف رانندگی که معیار تشخیص آنها، به طور معمول، امور فنی، علمی و یا مقررات است، در توهین، معیار تشخیص، عرف است.

اندیشه های حقوقی

به باور برخی حقوقدانان، «عمده این است که گفتار یا رفتار فاعل بالقوه و از نظر عرف، سبک و وهن آور باشد، یا این که «اهانت به طور مستقیم و بوسیله الفاظ و گفتار و کردار و حرکات صورت میگیرد که معمولا تشخیص آن با عرف است».

«بنابراین برای تشخیص موهن بودن عمل مادی یا زشت و قبیح بودن فحش و ناسزا ضرورت دارد که مقامات قضایی و دادگاهها در هر مورد با در نظرگرفتن عرف و عادات، زمان و مکان، شخصیت و وضع اجتماعی طرف، عمل توهین آمیز یا لفظ رکیک را به طور کامل و صریح ارزیابی و سنجیده و در حکم صادره قید نماید.»

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه های ذیل بر مفهوم عرفی توهین تصریح نموده است: «اهانت، امر عرفی و تشخیص آن با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.» و یا در نظریه دیگری چنین مقرر است: «اطلاق ارتکاب جرم توهین به فاعل مستلزم احراز قصد اوست…. لذا ایراد ضرب ساده بینشان را نمی توان با این جرم یکی دانست مگر اینکه عرفا توهین محسوب شود…»

قانون

در ماده واحده قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین یا هتک حرمت…… مصوب ۱۳۷۹، مجلس در پاسخ به استفسار به صراحت بر نقش اساسی عرف در تحقق . یا عدم تحقق توهین تاکید نموده است: «از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و… عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف یا تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ، توهین تلقی نمی گردد.»

البته هرچند بعضی از منابع اخیر، زمان و مکان را در کنار عرف قرار داده اند ولی باید توجه داشت که زمان، مکان، شخصیت توهین کننده و توهین شونده از ارکان تشکیل دهنده عرف هستند و به عبارت بهتر، عرف معدل حاصل جمع دیدگاه مردم در محدوده زمانی و مکانی مشخصی است که اركان تشکیل دهنده آن، حسب مورد، باید برای احراز تحقق توهین لحاظ گردد.