وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

جرم توهین و مجازات آن

تعامل توهین عرفی و توهین کیفری

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل کیفری ایران

لازمه جرم شناختن توهین، ارزیابی رفتار مرتکب با معیار عرف است، اما این بدان معنا نیست که صرف موهن بودن عرفی یک اقدام، کافی برای جرم انگاری آن باشد. به عبارت دیگر هر توهین کیفری مبنای عرفی دارد ولی هر توهین عرفی به نحو الزام اوری، جرم محسوب نمی شود. به عنوان مثال، اگر نوجوانی در مقابل اعتراض والدین خود به سیگار کشیدن در حضور آنها، از جملاتی مانند «به شما ارتباطی ندارد» و یا «فضولی موقوف» استفاده کند و یا کارمندی در پاسخ به پرسش رییس در خصوص علت تأخیر، از پاسخ های مشابه مانند «به کسی مربوط نیست»، استفاده نماید، بی گمان با معیار عرف، توهین است ولی با توجه به ماده ۶۰۸ ق.م.ا کتاب پنجم که مصداق توهین را فحاشی و استعمال الفاظ رکیک دانسته و نیز فحوای ماده ۶۰۹ همین قانون، نمی توان فرزند و یا کارمند را به شرح فوق به اتهام ارتکاب جرم توهین محکوم نمود و خلاصه این که «صرف خشونت در گفتار را نمی شود اهانت به مأمور دولت تلقی کرد».

بنابر این، در تشخیص توهین هرچند عرف نقش مبنایی دارد ولی برای کیفری بودن آن باید به شرایط مقرر در قانون، نظر مقنن و اندیشه جرم زدائی نیز توجه داشت. لذا نباید هر نوع بی ادبی را حتی اگر همراه با تحقیر باشد، توهین مجرمانه تلقی نمود. بر همین اساس، «صرف اظهار شخصی که بگوید شما سفارش گرفته اید تا عليه من اقدام کنید (خطاب به قاضی) اهانت محسوب نمی شود.» یا اگر پدری در منزل به فرزندش بگوید «پدرسوخته» یا معلمی به دانش آموزی بگوید «بیشعور» حتی اگر با قصد تحقیر و توهین باشد، از مصادیق الفاظ رکیک و فحاشی موضوع ماده ۶۰۸ ق.م.ا کتاب پنجم محسوب نمی شوند و مرتکب را نمی توان به اتهام ارتکاب جرم توهین مجازات کرد؛ این در حالی است که همین الفاظ با تغییر اركان عرف از قبیل شخصیت گوینده، شخصیت مخاطب، زمان و یا مکان وقوع، ممکن است توهین در مفهوم مجرمانه آن تلقی گردند.