وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مصادیق جرم توهین

توهین رایانه ای

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل جرم توهین رایانه ای در تهران

به موجب ماده ۱۶ جرایم رایانه ای (ماده ۷۴۴ ق.م. تعزیرات) توهین با وسایل مورد نظر جرم تلقی می شود: «هر کس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم با صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

وسیله ارتكاب

این جرم مقید به وسیله و منحصر به سامانه های رایانه ای یا مخابراتی است و استفاده از سایر وسایل مشابه مانند رادیو، تلویزیون و امثال آن از شمول این ماده خارج است.

رفتار مرتكب

رفتار مرتکب، تغییر در فیلم یا صوت یا تصویر دیگری است و یا تحریف آن. علاوه بر آن، مرتکب باید آن را منتشر نماید و در صورتی که تغییر یا تحریف در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی نگهداری شود، جرمی ارتکاب نیافته است. همچنین اگر مرتکب تغییر یا تحریف یا منتشر کننده، متفاوت باشند صرف علم به تغییر یا تحریف و اقدام به انتشار کافی است و ضرورتی به جمع تغییر یا تحریف و انتشار از سوی یک نفر در همه مصادیق نیست. بنابراین، انتشار فیلم یا صوت یا تصویر دیگری که تغییر داده یا تحریف شده به خودی خود، جرم محسوب نمی شود. ملاک علم منتشر کننده، آگاهی شخص مرتكب انتشار است.

تحقق مفهوم توهین

تصريح به «… به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود…» نخست به معنای لبرل ملاک عرف برای تحقق آن است و دوم، نباید تحقق این جرم را مقید به نتیجه دانست. آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، هتک حیثیت طرف مقابل از منظر عرف است و با احراز این معنا، جرم محقق خواهد شود و نیازی به اثبات نتیجه نیست. واژه «او» در جمله اخیر به طور ضمنی مؤید لحاظ شخصیت طرف مقابل بر مبنای عرف است و الدا رفتار مشابه در خصوص مورد نسبت به دو نفر با شخصیت متفاوت می تواند نسبت به یکی از آنها جرم و نسبت به دیگری جرم محسوب نشود. به نظر نگارنده اصطلاح هتک حیثیت در این ماده مترادف توهین است.

مجازات مرتکب

در این ماده دو مجازات تعیین گردیده که عبارت از حبس نود و یک روز تا و سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ريال تا چهل میلیون ریال است. دادگاه با عنایت به قسمت ذیل ماده می تواند مرتکب را به یکی از این دو یا هر دو مجازات محکوم نماید. چنانچه اقدام مرتکب به تغییر یا تحریف، مستهجن تلقی شود، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

به موجب تبصره ۴ ماده ۱۴: «محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی با غیر واقعی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.»

شخصیت طرف مقابل

در این ماده قانونگذار با استفاده از واژه «دیگری»، بر شخص خاصی تأكید نداشته است و عموم را صرف نظر از جایگاه اجتماعی، سیاسی، مذهبی آنان مورد توجه قرار داده است. اما به دادگاه اجازه داده که حسب مورد نسبت به تعیین هر دو مجازات جزای نقدی و حسب اقدام نماید. با این ترتیب باید پذیرفت که هتک حیثیت رایانه ای به شرح فوق که قانون خاص نسبت به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) است، شامل همه افراد خواهد بود.