وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09125097196

زهره احمدی دستجردی

وکیل پایه یک دادگستری (کانون مرکز)

موبایل: 09121154596

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مصادیق جرم توهین

توهین به وکیل دادگستری

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل برای جرم توهین در تهران

به موجب ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳: هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن لومین نماید به حبس از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.»

وکیل دادگستری عضوی از نظام قضایی کشور و به تعبیری واقع بینانه تر رکنی از نظام مذکور محسوب می شود و وضع چنین ماده ای در مقام حمایت از آنها در مقام انجام وظایف، منطقی است. در تحلیل حقوقی این ماده به نکته های ذیل باید توجه نمود. نخست، وظایف وكالتی اعم از وظایف دفاعی و غیر دفاعی است و بنابر این دامنه شمول جمله «… در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن..» بسیار وسیع است و مقید به زمان و مکان نخواهد بود و مرتکب در هر محلی اعم از دفتر وکالت، اداره سرپرستی، دادسرا، دادگاه و سایر ادارات، مراجع و اماکنی که وکیل دادگستری در حال انجام وظیفه است توهین نماید، اعم از این که مرتکب به نحوی با موضوع وكالت مرتبط باشد یا نباشد، به صرف علم و آگاهی او به این که طرف وکیل دادگستری است مشمول ماده ۲۰ خواهد بود؛ و به همین ترتیب خواهد بود اگر وکیل در حین انجام وظیفه نباشد ولی توهین به سبب آن باشد. با این حال، باید توجه داشت که اصطلاح «در حین انجام وظیفه یا به سبب آن» را باید در مفهوم خاص وکالت تفسیر نمود و مطلق وکیل بودن و یا در محل دادسرا یا دادگاه بودن کافی به مقصود نخواهد بود.»

پنجم، قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب (۱۳۷۰) در تبصره ۳ ماده واحده مقرر می دارد: «وکیل در موضوع دفاع، از احترام و تامینات شاغلين شغل قضا برخوردار می باشد». در تحلیل این تبصره باید گفت که موضوع دفاع مصداق خاصی از وظیفه وكالتی مذکور در ماده ۲۰ لايحه پیش گفته است و تبصره را باید مخصص ماده اخیر دانست. منظور از موضوع دفاع زمان . مشخصی است که وکیل در یک مرجع قضایی مانند دادسرا و دادگاه برابر موازین قانونی در مقام دفاع از موکل خویش است و در چنین شرایطی چون در محضر قاضی است همانند قاضی از احترام و تأمینات شغل قضا برخوردار است. اینک با توجه به عبارت «احترام و تأمینات شغلی» و مفاهیمی که از آن برداشت می شود، به نظر می رسد که بتوان از آن، تأمینات کیفری را استنتاج نمود و به عنوان مثال، وکیل را در موضوع دفاع، از اشخاص ماده ۶۰۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم) به حساب آورد.