دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

مصادیق جرم توهین

توهین به وکیل دادگستری

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل برای جرم توهین در تهران

به موجب ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳: هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن لومین نماید به حبس از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.»

وکیل دادگستری عضوی از نظام قضایی کشور و به تعبیری واقع بینانه تر رکنی از نظام مذکور محسوب می شود و وضع چنین ماده ای در مقام حمایت از آنها در مقام انجام وظایف، منطقی است. در تحلیل حقوقی این ماده به نکته های ذیل باید توجه نمود. نخست، وظایف وكالتی اعم از وظایف دفاعی و غیر دفاعی است و بنابر این دامنه شمول جمله «… در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن..» بسیار وسیع است و مقید به زمان و مکان نخواهد بود و مرتکب در هر محلی اعم از دفتر وکالت، اداره سرپرستی، دادسرا، دادگاه و سایر ادارات، مراجع و اماکنی که وکیل دادگستری در حال انجام وظیفه است توهین نماید، اعم از این که مرتکب به نحوی با موضوع وكالت مرتبط باشد یا نباشد، به صرف علم و آگاهی او به این که طرف وکیل دادگستری است مشمول ماده ۲۰ خواهد بود؛ و به همین ترتیب خواهد بود اگر وکیل در حین انجام وظیفه نباشد ولی توهین به سبب آن باشد. با این حال، باید توجه داشت که اصطلاح «در حین انجام وظیفه یا به سبب آن» را باید در مفهوم خاص وکالت تفسیر نمود و مطلق وکیل بودن و یا در محل دادسرا یا دادگاه بودن کافی به مقصود نخواهد بود.»

پنجم، قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب (۱۳۷۰) در تبصره ۳ ماده واحده مقرر می دارد: «وکیل در موضوع دفاع، از احترام و تامینات شاغلين شغل قضا برخوردار می باشد». در تحلیل این تبصره باید گفت که موضوع دفاع مصداق خاصی از وظیفه وكالتی مذکور در ماده ۲۰ لايحه پیش گفته است و تبصره را باید مخصص ماده اخیر دانست. منظور از موضوع دفاع زمان . مشخصی است که وکیل در یک مرجع قضایی مانند دادسرا و دادگاه برابر موازین قانونی در مقام دفاع از موکل خویش است و در چنین شرایطی چون در محضر قاضی است همانند قاضی از احترام و تأمینات شغل قضا برخوردار است. اینک با توجه به عبارت «احترام و تأمینات شغلی» و مفاهیمی که از آن برداشت می شود، به نظر می رسد که بتوان از آن، تأمینات کیفری را استنتاج نمود و به عنوان مثال، وکیل را در موضوع دفاع، از اشخاص ماده ۶۰۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم) به حساب آورد.