دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

محمد همائی فر

وکیل دعاوی (خوزستان)

موبایل: 09163131230

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

تخصص در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

مجتبی محمدی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09126095750

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

مسعود سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری (مشهد)

موبایل: 09155165004

خالد عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120258024

ناصر همتی

وکیل دادگستری (تبریز)

موبایل: 09142347994

سیدحسن موسوی

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09132584487

معین دباغیان

وکیل دادگستری (کرمان)

موبایل: 09131432540

مرضیه توانگر

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09120054225

احسان عابدین

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09123956043

سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

جرایم افترا و انواع آن

نشر اکاذیب رایانه ای

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

بهترین وکیل کیفری اصفهان در دعاوی افترا

به موجب ماده ۱۸ ق.ج.ر: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح با تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

این ماده با ماده ۶۹۸ قانون مذکور در عمده موارد منطبق است که با توجه به مشروح توضيح هایی که داده شد تکرار آنها لازم نیست و در این گفتار به شرح نکات اختصاصی ماده ۷۴۶ اکتفا می شود.

نخست، نشر اکاذیب یا انتساب أعمال خلاف واقع باید تنها به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی محقق گردد تا مشمول ماده ۷۴۶ گردد. در غیر این صورت، مشمول ماده ۶۹۸ ق.م.ا (تعزیرات) خواهد بود.

دوم، مجازات نشر اکاذیب رایانه ای، حسب از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. تفاوت مجازات این جرم با مجازات مقرر در ماده ۶۹۸ ق.م.ا تعزیرات) در حذف مجازات شلاق و تعیین جزای نقدی به جای آن و نیز افزایش حداقل مجازات حبس از دو ماه به نودویک روز است که تأثیری در درجه آن ندارد. هرچند جرم موضوع ماده ۱۸ ق.ج.ر، به شرح فوق با ماده ۶۹۸ ق.م.ا (تعزیرات) از نظر عناوین و ارکان جرم انطباق دارد و تفاوت آنها تنها در وسیله ارتکاب و میزان مجازات است ولی بر خلاف ماده اخير، ماده ۱۸ از شمول ماده ۱۰۴ ق.م.ا خارج و قابل گذشت نمی باشد. با این وصف، چنانچه جرایم موضوع ماده ۱۸، توسط سایت های دارای مجوز انجام شود، به دلیل آن که این سایت ها به استناد تبصره ۳ ماده ۱ (الحاقی مصوب ۱۳۸۸)، مشمول قانون مطبوعات هستند و جرایم موضوع ماده ۱۸ از جمله جرایم ماده ۳۰ قانون مطبوعات به حساب می آید و با توجه به ذیل این ماده که تعقیب جرایم مزبور را موکول به شکایت شاکی خصوصی نموده است، تعقیب مرتکب این جرایم چنانچه در شمول قانون مطبوعات قرار داشته باشند، موکول به شکایت شاکی خصوصی است. بنابراین ماده ۷۴۶ ق.م.ا (ماده ۱۸ ق.ج.ر) از این نظر شامل مطبوعات و نشریات الکترونیکی دارای مجوز نمی باشد.